Νέα Έφεσος

Ονομασία

Α΄Εκδοχή Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Νέα Έφεσος ήταν οικισμός και ονομάστηκε Σπη, από το…

00