Δ.Ε. Λιτοχώρου

Οικισμός Ψαράδων

Το χωριό των ψαράδων είναι ένας μικρός οικισμός κοντά στο Βαρικό. Πρόκειται για 40 περίπου μικρές κατοικίες που έχει…

00

Πλάκα Λιτοχώρου

Ανατολικά της κωμόπολης του Λιτοχώρου βρίσκεται η περιοχή Πλάκα, γνωστή στην Πιερία ως Πλάκα Λιτοχώρου. Η περιοχή εκτείνεται από…

00

Γρίτσα (Λιμάνι Λιτοχώρου)

 Βορειο-ανατολικά του Λιτοχώρου (Βόρεια από την Πλάκα) τις παράκτιες περιοχής συνεχίζεται, γνωστή με το όνομα Γρίτσα Λιτοχώρου…

10

Καλύβια Βαρυκού

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Παπαγεωργίου, το με αριθ. 35/17-01-2011 έγγραφο της Στατιστικής Αρχής, το με…

00

Πλάκα

χχχ

00

Μονή Αγίου Διονυσίου

χχχ

00

Λιτόχωρο

χχχ

00