ΠΟΛΙΤΙCΤΙΚΟC CΥΛΛΟΓΟC ΜΙΚΡΑCΙΑΤΩΝ ΝΕΑC ΕΦΕCΟΥ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟC

 

ΠΟΛΙΤΙCΤΙΚΟC CΥΛΛΟΓΟC ΜΙΚΡΑCΙΑΤΩΝ ΝΕΑC ΕΦΕCΟΥ

    Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟC

 

Το λάβαρο του συλλόγου.

 

 

 

Παραδοσιακή φορεσιά   Εφέσου

Γυναικεία

Ανδρική

 

 

 

 

 

 

 

ΧΘΕC  –  CΗΜΕΡΑ

Νέα ΄Εφεσος, η νέα πατρίδα

Κιρκιντζές, η αλησμόνητη πατρίδα 

 

 

 

 

Ο Μητροπολίτης Εφέσου φυτεύει ελιά στην αυλή των Ιερών Ναών Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

 

 

 

 

Θεία λειτουργία από τον Μητροπολίτης Εφέσου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Νέα Έφεσο.

 

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2004, Ο Παναγιότατος τέλεσε Πατριαρχική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, πάνω από τον τάφο του Αγίου.

 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας, τονίζοντας ιδιαίτερα την ιερότητα και τη λαμπρότητα της Εφέσου, αλλά και τη σημασία των συναντήσεών μας στα ιερά χώματα των προγόνων.

 

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο

 

 

 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου «O ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» ιδρύθηκε το Μάιο του 2000 από απογόνους πρώτης και δεύτερης γενιάς αυτών που ήρθαν διωγμένοι από την Έφεσο της Μικράς Ασίας, καθώς και κατοίκους του συνοικισμού των Μικρασιατών, οι οποίοι για δεκαετίες είναι ενεργά μέλη της ίδιας κοινωνίας.

 

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη στις αλησμόνητες πατρίδες το Μάρτιο του 2000, τότε που η άλλη πλευρά μας είχε απλώσει το χέρι.

 

Ζωντάνεψαν μνήμες, αφυπνίστηκαν συνειδήσεις, νιώσαμε την ανάγκη το μεγάλο χρέος. Τολμήσαμε, ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε. Στην πορεία ήρθαν κι άλλοι, γίναμε πολλοί, μια μεγάλη οικογένεια, συσπειρωμένοι γύρω από αυτό που μας ενώνει, αυτόπου έχουμε όλοι ριζωμένο στην καρδιά μας.

 

Ο σύλλογος απέκτησε πολλούς φίλους, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία.

 

Το κυκλάμινο που φύτρωσε στη σχισμή του βράχου βρήκε χρώματα και άνθισε και αμέσως άνθισε το χαμόγελο στα πρόσωπα της μικρής μας κοινωνίας. Πρώτα σ’ αυτούς που ήρθαν από εκεί και απλώθηκε σ’ όλες τις γενιές, σ’ όλες τις ηλικίες.

 

Τώρα όλοι γνωρίζουν από πού ερχόμαστε, ποιες είναι οι ρίζες μας, τα ιδανικά μας, οι παραδόσεις μας, τα έθιμά μας. Γνωρίζουν ποια είναι η πολιτιστική μας ταυτότητα, η πολιτισμική μας κληρονομιά, τα επιτεύγματα του δαιμόνιου της φυλής μας.

 

Τώρα είμαστε πιο αισιόδοξοι για το αύριο. Οι προσπάθειες για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου, βελτιώνουν την κοινωνία μας και είναι βέβαιο ότι θα παραδώσουμε έναν καλύτερο μικρόκοσμο στα παιδιά μας.

 

Ο σύλλογος λειτουργεί τρία χορευτικά τμήματα, αξιόλογη χορωδία και νεοσύστατο θεατρικό τμήμα. Διατηρεί δύο ενοικιαζόμενες στέγες, αγόρασε οικόπεδο στην πλατεία Μικρασιατών, άρχισε τη δημιουργία πολιτιστικού-θεματικού πάρκου με αναπαράσταση του σπηλαίου των 7 παίδων της Εφέσου, του τάφου του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, της πύλης του διωγμού και αίθουσa με πολυμέσα για εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων.

 

Είναι βέβαιο, ότι σύντομα θα υπάρχουν αναπαραστάσεις ιστορικών μνημείων που θα θυμίζουν το παρελθόν και θα εμπνέουν για το παρόν και το μέλλον.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Νέας Εφέσου

 

«O ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»

 

Δημητριάδης Ιωάννης

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Η ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Η διατήρηση και διάδοση των ηθών, εθίμων και λαϊκών παραδόσεων του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα της περιοχής της Εφέσου. Η συλλογή, συντήρηση και προβολή λαογραφικού υλικού και ιδιαίτερα του Μικρασιατικού και αυτού που το έφεραν  από  τις  αλησμόνητες  πατρίδες. Κάθε  τι  που  θυμίζει και  μαρτυρά τη Μικρασιατική πολιτιστική κληρονομιά. Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας καιη προβολή της πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς.  Η  δημιουργία  μνημείων  που  θα τηνμαρτυρούν.

 

Η ιδιαίτερη  μέριμνα  για  τη νεολαία, η προστασία της, η καλύτερη και δημιουργική απασχόληση της ελεύθερης ώρας, η γνώση της καταγωγής, της πολιτιστικής ταυτότητας,της  μεγάλης  πολιτισμικής  κληρονομιάς.  Η  συνάντηση  με  τις  ρίζες,  τη  γνώση τουπαρελθόντος,  το  όραμα  και  η  προσπάθεια  για  το  μέλλον.

 

Η κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής  Νέας  Εφέσου. Η  ανάπτυξη εθελοντισμού. Ο σεβασμός,  η διατήρηση και  βελτίωση  του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η συνεργασία με τους  συλλόγους  Μικρασιατών  για  τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την επίλυση προβλημάτων του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για την πολιτιστική της  ανάπτυξη.  Η  παροχή  κάθε  δυνατής  ηθικής  και  υλικής  βοήθειας  προς  τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα προς Μικρασιάτες.

 

΄                Αρθρο 2-Καταστατικό του πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Νέας Εφέσου «Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»

 

 

 

Ιδυτικά μέλη του Συλλόγου « ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»

 

 

 

 

 

Ιωάννης                  Δημητριάδης       του Κωνσταντίνου

 

Δημήτριος               Μουτάφης           του Μιχαήλ

 

Νικόλαος                 Βελώνης             του Κωνσταντίνου

 

Δημοσθένης           Κώστογλου         του Εμμανουήλ

 

Ιωάννης                   Σαραπτσής         του Νικολάου

 

Γεώργιος                  Βελώνης             του Κων/νου

 

Ελευθέριος              Δημητριάδης       του Γεωργίου

 

Κων/νος                   Δημητριάδης       του Γεωργίου

 

Ιωάννης                  Βλαχόπουλος       του Κυριάκου

 

Εμμανουήλ             Κατιρτζής           του Γεωργίου

 

Μιχαήλ                   Ζαπιόγλου          του Αποστόλου

 

Εμμανουήλ            Τσακίρογλου        του Νικολάου

 

Κων/νος                 Στεφάνου            του Γεωργίου

 

Βασίλειος               Κυριάκης            του Θεοδώρου

 

Μιχαήλ                    Μανουτζόπουλος   του Ιωάννη

 

Βασίλειος                Μανουτζόπουλος   του Ιωάννη

 

Ιωάννης                   Γιαπιτζής           του Μιλτιάδη

 

Νικόλαος                 Λαπάτσης          του Βασιλείου

 

Βασίλειος                 Γύμπασης           του Αντωνίου

 

Κων/νος                  Μανουτζόπουλος   του Νικολάου

 

Δημήτριος                Βλαχόπουλος       του Κυριάκου

 

Κων/νος                   Μουλάς              του Πασχάλης

 

Δέσποινα                Αβρουδιάδου        του Χρήστου

 

Βασιλική                 Λαμπαδαρίου       του Δημητρίου

 

Δημήτριος               Βελώνης             του Κων/νου

 

Αλέξανδρος             Βλαχόπουλος       του Κυριάκου

 

Ιωάννης                   Δημητριάδης        του Εμμανουήλ

 

Γεώργιος                  Μάντζαρης          του Κων/νου

 

Εμμανουήλ              Τευτσής             του Δημητρίου

 

Βασίλειος                 Παπαδόπουλος    του Χρήστου

 

Χαράλαμπος            Μουτάφης          του Μιχαήλ

 

Γεώργιος                  Χατζηχρήστος      του Χρήστου

 

Ελένη                        Καβουντζή          του Νικολάου

Χορευτικό

 

Χορωδία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Συλλόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Νοεμβρίου 2000 Έφεσος-Κιρκιντζέ

 

6,7,8 Ιουνίου 2003  Διεθνές συνέδριο

 

 

 

24 Δεκεμβρίου 2000 κάλαντα με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Κολινδρού

 

Εκδήλωση προς τιμήν Του Παναγιότατου

 

 

 

 

 

 

1 Ιουλίου 2001 παρουσίαση της Μικρασιάτικης παραδοσιακής φορεσιάς

 

 

 

Ημερίδα για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

13 Νοεμβρίου 2003 Επίσκεψη στην Έφεσσο – Κιρκιντζέ

 

 

 

23 Σεπτεμβρίου 2004 προσκυνηματική εκδρομή στην Έφεσο και τον Κιρκιντζέ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο συνεδριακό κέντρο της Πάφου

 

 

 

28 Ιουνίου 2002 επίσκεψη από Τούρκους του ιδρύματος ανταλλαγέντων της Λωζάνης

 

Η πρώτη στέγη του συλλόγου.

 

Μουσική συναυλία με τον αείμνηστο Αριστείδη Μόσχο και την κα Σοφία Βόσσου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Αυγούστου 2004
Παρουσίαση λαογραφικής έκθεσης

 

Θεατρικά μονόπρακτα (έθιμα αρραβώνα)

 

Λειτουργία στα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2005 «Αμίλητο νερό» και το «Ποδαρικό»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία στα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 

 

 

Κυριακή 8 Μαΐου 2005. Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Εφεσίων και της Διδούς Σωτηρίου.

 

 

 

Ο Μητροπολίτης Εφέσου φυτέυει ελιά στην αυλή των Ιερών Ναών Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

 

 

 

25 και 26 Σεπτεμβρίου 2005, στον Κιρκιντζέ και την Έφεσο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενθύμημα και βιβλία από το σύλλογο στον ’γιο Εφέσου.

 

 

 

Αφιέρωμα στην αείμνηστη συγγραφέα Διδώ Σωτηρίου

 

 

 

Προς τον ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του Κιρκιντζέ.

 

 

 

7 και 8 Μαΐου 2006 Συνέδριο: «Κτίζοντας την Ευρώπη του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Αυγούστου 2006. εκδηλώσεις του Σωματείου Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών Καλύμνου και Αθήνας στην Κάλυμνο

 

 

 

Ανάμεσά μας και η κα Δέσποινα Καραθεοδωρή- Ροδοπούλου

 

 

 

23 Ιουνίου 2007
Φιλοξενία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης

 

 

 

Δώρο του συλλόγου Στον Παναγιότατο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Απριλίου 2007 Ημερίδα για τον αθλητισμό

 

 

 

17 έως 21 Νοεμβρίου 2007 προσκυνηματική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη κ Νεοχώρι Χηλής

 

 

 

Θεατρικό «Ιστορία ενός Αιχμαλώτου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *